Desni Y v Begunjščici

V soboto se priključim trumam ljudi, ki se valilijo proti Zelenici, a brž ko na sedlu zavijem proti Centralcu, ostanem sam. Do stene je snega malo preko gležnjev, ko pa zvijem v Y, hitro ugotovim, da je v dnu grape snega precej več. Gazil sem ga do pasu, spotoma pa so me zasuvali še plaziči, ki jih je prožil veter, ki je pometal po steni. Do prvega skoka je sila mukotrpno in gre zelo počasi. Napredujem lahko le tako, da se vlečem za cepine, ki jih zatikam v steno. Skok ni zalit, vendar pa v zmrznjene trave cepini lepo prijemljejo in sem hitro čez. Globokega snega imam vrh glave, zato grem kar po skalah desno navzgor, vse do grebena, kjer me pozdravi močan severnik. Nadaljujem še do vrha po nekaj fotk potem pa preko Šentanca sestopim v dolino.